Nieuw op deze website:

Brochures / folders

Om de desbetreffende publicaties te bekijken, klikt u op de titel!

PROJECTPLAN 'FAIRFOK' GEZONDE EN SOCIALE HOND IN NEDERLAND
In opdracht van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland stelde ik in nauwe samenspraak met opdrachtgever en een tiental stakeholders dit plan samen, schreef de content en deed de eindredactie. November 2014.

 


TEKSTEN VOOR INFOGRAPHIC '25 JAAR FONDS SLACHTOFFERHULP'
In opdracht van Loek Weijts illustraties & infographicsresearch en uitwerking van (ultra)korte bijschriften voor een infographic over 25 jaar Fonds Slachtofferhulp. November 2014.


IEDER JAAR EEN BETER LEVEN VOOR STEEDS MEER DIEREN
Rapport van de Nederlandse Dierenbescherming over de stand van zaken met betrekking tot het succesvolle Beter Leven kenmerk. Samenstelling, eindredactie, advisering en begeleiding vormgeving. Gepubliceerd juni 2011.

'KIND & HOND KUNNEN DE BESTE MAATJES WORDEN'
Folder van de Raad van Beheer, voor kinderen in de leeftijd van 9 - 12 jaar. Opdracht Raad van Beheer, april 2011.


SPREEKBEURT OVER HET BETER LEVEN KENMERK VAN DE DIERENBESCHERMING
Voor kinderen in de leeftijd van 9 - 12 jaar. Opdracht Dierenbescherming, 2011.


SPREEKBEURT OVER DIERENNOODHULP
Voor kinderen van 9 - 12 jaar. Opdracht Dierenbescherming, 2011.


SPREEKBEURT OVER HET VERANTWOORD HOUDEN VAN HUISDIEREN
Voor kinderen van 9 - 12 jaar. Opdracht Dierenbescherming, 2011. 


GULDEN KLINKERS
Brochure over het fenomeen 'Gulden Klinkers', de aanmoedigingsprijs van de Gemeente Den Haag voor mensen die hun eigen leefomgeving oppimpen (2010, tekst & eindredactie)HONDERD ONLINE SPREEKBEURTPAKKETTEN
Voor leerlingen van het basisonderwijs herschreef ik circa 100 huisdierenbijsluiters tot spreekbeurten voor kinderen in het basisonderwijs (2009/2010, opdracht Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren)

GEPOPULARISEERDE VERSIE PROGRAMMA VAN EISEN HUISVESTING VROUWENOPVANG 
In opdracht van Federatie Opvang, 2010

Maak kennis met... Dierenambulance Den Haag (2010, eindred.) 
Brochure over schenkingen/nalatenschappen (2009, eindred.)
Baas, gids voor de aanschaf van honden (2009, eindred.)


 

Jan Dobbe Tekst, Redactie & Presentatie. Bedrijfsjournalistiek, bladcoördinatie, interimredactie, webcontent en digitale nieuwsbrieven, ghostwriting. In vrije opdrachten schrijf ik ook gedichten, columns en liedjes.