Nieuw op deze website:

Websites en digitale nieuwsbrieven

- Raadar, digitaal magazine/nieuwsbrief uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, met daarin nieuws en mededelingen uit de kynologie. 2014 - heden

- Trots op je Vak, e-magazine voor Divosa, vereniging van managers van sociale diensten, Ik schrijf sinds 2014 bijdragen voor elke editie. 

webmagazine van de GGD West Brabant
Ik schreef een aantal interviews over (het risico op) infectieziekten, opgenomen in het webmagazine van de GGD West Brabant dat onlangs online kwam. Zo interviewde ik arts-microbioloog Jan Kluytmans en wijkverpleegkundige Trudy Harthoorn. Bekijk de verhalen hier http://ggdgezondwestbrabant.gezondwestbrabant.nl/#!5-Meer-over-preventie
Webmagazine van de GGD West Brabant
Ik schreef een aantal interviews over (het risico op) infectieziekten, opgenomen in het webmagazine van de GGD West Brabant dat eind 2014 online kwam. Zo interviewde ik arts-microbioloog Jan Kluytmans en wijkverpleegkundige Trudy Harthoorn. Bekijk de verhalen hier

- Content voor Technisch Bureau Koeleman
Een eenvoudige, maar doeltreffende website voor een eenmansbedrijf dat uitstekend aan de weg timmert in de offshore, petrochemische industrie, farmaceutische industrie, chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie.
 
- Eind-/webredacteur
www.dierenbescherming.nl (1998 - 2009)
In 1998 pionierde ik bij de Dierenbescherming met een eerste, eenvoudige website met zo'n 100 pageviews per dag. In de daarop volgende tien jaar ontwikkelden we in samenwerking met webbouwer Bitfactory in Rotterdam een grote, moderne en functionele website met zo'n 10.000 pageviews per dag.

- Digitale Kind&Hond-Kwis
In opdracht van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. In samenwerking met webbouwer Bitfactory ontwikkelde ik een test met meerkeuzevragen, waarbij kinderen (en hun ouders) spelenderwijs leren hoe ze veilig met honden om kunnen gaan. Mei 2011

- LICG-nieuwsbrief, digitale nieuwsbrief Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren, LICG (2011 - 2013)
Ik verzorgde de maandelijkse samenstelling, teksten, opmaak en verzending van deze nieuwsbrief.

-
Dierenmail, digitale nieuwsbrief landelijke Dierenbescherming (2003 - 2009)
In 2003 ontwikkelde ik voor de Dierenbescherming een maandelijkse digitale nieuwsbrief die met name het laatste nieuws in de dierenwelzijnswereld meeneemt. De nieuwsbrief heeft circa 40.000 trouwe lezers.
 
ONLINE SPREEKBEURTEN

In opdracht van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) schreef ik in 2009/2010 een reeks van honderd online spreekbeurtpakketten over uiteenlopende soorten gezelschapsdieren voor leerlingen van het basisonderwijs.
Jan Dobbe Tekst, Redactie & Presentatie. Bedrijfsjournalistiek, bladcoördinatie, interimredactie, webcontent en digitale nieuwsbrieven, ghostwriting. In vrije opdrachten schrijf ik ook gedichten, columns en liedjes.