Nieuw op deze website:

Werkwijze

Als tekstschrijver/redacteur/presentator heb ik veel plezier in mijn werk. Vanuit dat plezier doe ik mijn werk gepassioneerd, creatief en deskundig. Ik werk op maat en op tijd. De essentie is dat ik vanuit mijn deskundigheid als 'taalman' optimaal wil bijdragen aan een goede communicatie tussen u en uw doelgroepen. Hoe goed ik dat doe, hangt in hoge mate af van de samenwerking met u als klant. Begrijpen we elkaar, hebben we goede afspraken gemaakt en houden we ons daar ook aan? Daarover gaat het op deze pagina.

Eerste contact
Als u voor het eerst contact met mij opneemt, vindt allereerst een kennismakingsgesprek plaats. Dat kan telefonisch, maar een persoonlijke ontmoeting heeft mijn voorkeur. Dan kunt u zich een oordeel vormen over mijn persoonlijkheid, over een mogelijke 'klik' en of u mij de geschikte man voor de klus vindt. De tijd die ik in deze ontmoeting steek, breng ik niet in rekening – tenzij u mij naar een verre uithoek van het land laat komen. Ik vind het belangrijk om u en uw bedrijf goed te leren kennen. Daarom stel ik het op prijs als u mij bij dit eerste contact goed inzage geeft in het Wie, Wat, Waar en Waarom van uw bedrijf en de context waarin u werkt. Graag neem ik een kijkje op uw website en ontvang zo mogelijk bestaand voorlichtingsmateriaal. Met betrekking tot de opdracht die u voor mij heeft, is volgend op het kennismakingsgesprek alsnog een schriftelijke briefing noodzakelijk.

Briefing
Een duidelijke, schriftelijke briefing over de opdracht is onontbeerlijk voor een goed eindresultaat. In deze briefing is ten minste opgenomen:
- het doel,
- de (belangrijkste) doelgroep(en),
- de kaders waarbinnen ik werk, dus wat u van mij verwacht en wat niet,
- zo uitgebreid mogelijke, relevante achtergrondinformatie (huisstijl, do’s en don’ts),
- zo mogelijk basisteksten die ik als uitgangspunt kan gebruiken,
- duidelijke planning inclusief (tussentijdse) deadlines.

Offerte
Op basis van uw duidelijke briefing, eventueel nog aangevuld aan de hand van ophelderingsvragen van mijn kant, breng ik een zo scherp mogelijke offerte uit. Dat gebeurt op basis van ingeschatte uren tegen het uurtarief dat wij van tevoren afspreken. Dit varieert van € 65,- tot € 85,-, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht. Mocht de opdracht daartoe noodzaken, dan wordt een clausule toegevoegd, die bijstelling naar boven of naar beneden mogelijk maakt. Bij de offerte voeg ik een tijdplanning, waarin zowel mijn deadlines als uw deadlines staan vermeld. Wanneer u akkoord gaat met de offerte, betekent dit ook dat u akkoord gaat met de planning. De werkzaamheden beginnen niet voordat u schriftelijk (e-mail) akkoord op de offerte heeft gegeven.

Afspraken over betaling
In principe breng ik bij elke opdracht van meer dan 10 uur op voorhand 50 procent van het totaalbedrag als voorschot in rekening. De betalingstermijn voor dit voorschot bedraagt 14 dagen. Ik behoud me het recht voor om mijn werkzaamheden op te schorten wanneer dit voorschot niet tijdig wordt voldaan. Met vaste klanten worden hieromtrent andere, exclusieve afspraken gemaakt. Behoudens de voorschotten houd ik een ruime betalingstermijn van 30 dagen aan.

Algemene voorwaarden
Op de diensten die ik voor u verricht zijn algemene voorwaarden van toepassing. Lees mijn algemene voorwaarden